New Blog

Tot ce rezoneazà cu mine

” Don’t ask if your dreams are crazy.. ask if they’re crazy enough “

”  Tot ce rezoneazà cu mine “

 Am învațat sà îmi accept toate fațetele, cele rele și cele bune.
Am învățat să fiu autenticà și să nu am frici indiferent dacà asta mà face diferità de cei din jur.
Am învàțat să-mi ascult inima, ea cu siguranță știe ce-i mai bine pentru mine.
Am învàtat sà mà accept și sà mà iubesc cum sînt, sà fiu onestà cu mine și cu oamenii din jur .
Am învàțat sà lupt pentru lucrurile, oamenii și experiențele pe care mi le doresc, chiar dacă dese-ori am fost judecată și ne-înțeleasă pentru deciziile mele .
Lucurile nu vor mai fi la fel.
Acum scopul meu este cu totul altul și definiția succesului în acest punct este diferit.
Ce este important astăzi ?
– Să trăiesc momentul de acum.
Este important sà fac lucrurile pe care le simt și sà am încredere în ceea fac.
Este important sà ies din zona de confort sà nu abdic de la mine și să fac lucrurile în concordanțà cu mine.
Eu astăzi aleg sà mà ghidez de valorile mele nu ale societàtii.
Astazi am înteles..
Nu încerc sà-i fac pe alti oameni fericiti, dacá nu simt!

Și cel mai minunat lucru este sà tràiesc liber asa cum vrea interiorul meu !

I learned to accept all my facets, the bad and the good ones.
I have learned to be genuine and not to be scared to express myself whether this makes me different from those around me.
I learned to listen to my heart, it definitely knows what’s best for me.
I have learned to accept myself and to love myself as I am, to be honest with myself and the people around me.
I have learned to fight for the things, people and experiences that I want, even though I have often been judged and misunderstood for my decisions.

Now my purpose and the definition of success at this point are different.

What is important today?
– The moment is now.

It is important to do what you feel and trust your inner voice.
It is important for me to get out of the comfort zone and not abdicate from myself and do things in accordance with myself.
Today I chose my values ​​not depending of what the society wants.
Today I understood ..

I’m not trying to make other people happy if I don’t feel that!

And the most wonderful thing is to live freely as my interior wants!

Published by olgabusuioc

Olga Busuioc was born in 1986 in Chisinau, Moldova. She attended the Stefan Neaga Music College and the G. Musicescu Music Academy. She then moved to Italy to continue her studies under the guidance of famous soprano Mirella Freni. She is the recipient of several prizes at prestigious international competitions. In 2011, she was the second place winner of Operalia in Moscow. She was awarded second prize at the International Competition Ottavio Ziino (2011) and a special prize at Belvedere Competition,Vienna (2012).

Leave a Reply

Your email address will not be published.